Anna Kjærstad ble valgt som ordfører og Synnøve Morgenlie ble valgt som varaordfører til elevenes kommunestyre. 

I møtet fikk elevenes kommunestyre blant annet orientering om resultatene fra Ungdataundersøkelsen og søppelhåndtering i kommunen.

Varaordfører Karl Arne Leivestad redegjorde for vedtak som angår barn og unge i kommunen som ble fattet i kommunestyrets møte 2. november.

Elevenes kommunestyre er med på å behandle saker som angår barn og unge i kommunen vår og her får de mulighet til å si sin mening om hvordan ting bør være i Nannestad. De kom blant annet med gode innspill til hvordan mattilbud kan organiseres på skolene.
Innspillene blir tatt med i det videre arbeidet hvor det kommer sak til politisk behandling. Sakene som behandles i elevenes kommunestyre blir presentert for oppvekst- og kulturutvalget og kommunestyret.

Publisert: 08.11.2022 11:40:03
Sist endret: 08.11.2022 15:17