Ordfører Hans Thue ønsket velkommen til 65 deltakere hvor flere temaer sto på agendaen;  presentasjon av Nannestad bygdeliste, Venstre og Kristelig Folkeparti, som de tre resterende politiske partiene som skulle presenteres før sommeren. De andre har blitt presentert på foregående frokostmøter i løpet av våren. 

Videre snakket Tor Nordbye og Torkild Nordberg om erfaringer fra SMB (små og mellomstore bedrifter) - Good to great. Samfunnsplanlegger Anders Røseth informerte om kommuneplanens arealdel som er ute på høring og Thomas Nicolaisen snakket om hvordan engasjement hos ansatte øker din fortjeneste. Avslutningsvis ble det gitt en omvisning på det nye kommunehuset.

Neste møte i Nannestad Næringslivsforum er 24. august kl. 14-16 på Nordby Maskin, Åsvegen 309, 2033 Åsgreina. 

Næringslivsfrokost i kommunehuset

 


Publisert: 30.06.2023 08:59:47
Sist endret: 30.06.2023 09:15