Innhold

Planavdelingen har utarbeidet oversikt med status over næringsarealer i Nannestad kommune per 1. september 2021. Oversikten finner du her


Publisert: 06.09.2021 13:50:02
Sist endret: 06.09.2021 13:50