Innhold

Ved utgangen av 2020 var det 14.637 personer som bodde i kommunen. Befolkningsveksten var på 498 – tilsvarende 3,5 % vekst.

Det var kun Vestnes kommune i Møre og Romsdal som hadde en høyere vekst i prosent enn Nannestad (6,5 %) i 2020 og det var var 10 kommuner i Norge som hadde en befolkningsvekst på 2 % eller mer. 4 av disse kommunene ligger på Øvre Romerike.

Mange unge familier er med på å fylle opp barnehager og skoler, og dette er veldig hyggelig synes ordfører Hans Thue. Han mener også at kommunen tåler større vekst. Kommunen har tomtereserver og det er viktig at Statsforvalteren gir oss anlednng til videre utbygging på Eltonåsen. Her ønsker kommunen å bygge ut et kommunalt område langs Øyungsvegen med boliger og infrastruktur som idrettshall og idrettsbane sier ordfører Thue.

 

Grafen under viser at befolkningsveksten i Nannestad (3,5 %) ligger godt over det gamle Akershus, som fikk en vekst på 1,1 % mens veksten i landet er sunket til 0,4 % (NB: Den høye veksten i Akershus i 2019 skyldes kommunesammenslåinger med kommuner utenfor Akershus)

Befolkningsveksten i Nannestad i 2020 skyldes i hovedsak en netto innflytting på 406 personer, mens fødselsoverskuddet utgjorde 88 personer.


Publisert: 25.02.2021 12:17:40
Sist endret: 25.02.2021 12:18