Ansatte ved skolen var samlet til felles lunsj ved overrekkelsen. Sertifiseringen innebærer at skolen arbeider systematisk med miljøtiltak i hverdagen, som bidrar til å oppnå en høyere grad av bevisstgjøring blant både ansatte og elever.

Overrekkelse av miljøfyrtårn sertifisering

På bilde ser du ordfører Hans Thue sammen med administrasjonsleder Ilse Petronella Maria Schoemans.

I dag er 21 virksomheter i Nannestad kommune Miljøfyrtårnsertifisert og flere er under sertifisering. Kommunen har som mål å sertifisere alle sine virksomheter innen 2024.

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, og Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Les mer: www.miljofyrtarn.no


Publisert: 20.09.2023 08:53:53
Sist endret: 20.09.2023 15:00