Innhold

Det er i dag påvist covid-19 smitte hos en elev på 10. trinn, i tillegg til sannsynlig covid-19 smitte hos en elev på 8. trinn. De to tilfellene er ikke smittet av hverandre. Hele klassen på 10. trinn og lærerne som har undervist i klassen er satt i karantene til og med 29.11.20. I tillegg er enkeltelever i andre klasser som har hatt nærkontakt med den som er smittet satt i karantene. De det gjelder er kontaktet direkte.

Elever og lærere i aktuell klasse på 8. trinn er satt i karantene til og med 28.11.20.


Publisert: 21.11.2020 20:41:58
Sist endret: 21.11.2020 20:41