Innhold

Dette som et forebyggende tiltak for å beskytte en særlig sårbar gruppe.

  • Kun i helt spesielle tilfeller (bl.a. til kritisk syke pasienter) kan pårørende få adgang. Disse må ta telefonkontakt med aktuell avdeling på forhånd.
  • Personer som kommer med nødvendige leveranser, eller skal utføre nødvendige tjenesterpå sykehjemmet MÅ ta nødvendige forholdsregler (hygiene) og ikke utgjøre noen smitterisiko.
  • De med luftveissymptomer eller som er i risikogruppe for smitte, har ikke adgang til sykehjemmet.
  • Kantina på pleie- og omsorgssenteret stenges for alle utenom beboere (sykehjemmet og bo- og service), og ansatte i virksomheten som er på jobb.
  • Aktiviteter/arrangement med eksterne aktører avlyses.

Restriksjonene gjelder inntil annen beskjed blir gitt.

Ta kontakt med den enkelte avdeling eller virksomhetsleder ved spørsmål.

Kontaktinformasjon:

Nannestad sykehjem: 66 10 52 00

Kontaktinformasjon til den enkelte avdeling etter kl. 15.30.

  • Avd. 1.Midt/skjermet enhet: 66 10 52 14 / 66 10 52 16
  • Avd. 2.Midt: 66 10 52 17
  • Avd. 1.Øst: 66 10 52 15
  • Avd. 2.Øst: 66 10 52 18

Publisert: 12.03.2020 19:16:32
Sist endret: 12.03.2020 19:16