Innhold

Et livsgledehjem er et sykehjem der hver enkelt beboer skal få tilrettelagt sin hverdag etter sitt behov og tidligere opplevelser/interesser, slik at de i større grad får mulighet til å bevare egen identitet. Et livsgledehjem har også samarbeid med skoler og barnehager som bidrar til å skape kontakt mellom generasjoner, samtidig som det, sammen med samarbeid med frivillige, skaper større åpenhet.

For å bli sertifisert som livsgledehjem er det 9 kriterier som må oppfylles:

  • Alle ansatte på sykehjemmet skal vite hva sertifiseringsordningen er, og hva det innebærer
  • Virksomheten skal legge til rette for samarbeid med skoler, barnehager og frivillige organisasjoner
  • Virksomheten skal legge til rette for at beboer skal få komme ut i frisk luft minst en gang per uke
  • Virksomheten skal legge til rette for kontakt med dyr
  • Virksomheten skal legge til rette for sang, musikk og kultur i hverdagen
  • Virksomheten skal legge til rette for å skape en hyggelig ramme rundt måltider
  • Virksomheten skal legge til rette for å skape god kommunikasjon med pårørende
  • Virksomheten skal legge til rette for å trekke årstidene inn som en naturlig del av sykehjemmets hverdag

 

Før oppstart hadde ble det avholdt informasjonsmøter med frivillige organisasjoner, Nannestad vgs, ungdomsskolen og Breenenga, Prestmosen og Midtbygda barnehager som er livsglede-barnehager. Ifølge Stiftelsen Livsglede for eldre, hadde vi norgesrekord i oppmøte, så stor takk til de frivillige.

I perioden frem til sertifisering er det jobbet med å få rutiner og prosedyrer på plass slik at de samsvarer med kravene fra stiftelsen. Dette er realisert ut i enhetene.

Alle beboere har fått kartlagt sine livshistorier, og det blir laget individuelle aktivitetskalendere ut ifra dette. Alle skal ha minst en individuell aktivitet og en tur ut i frisk luft i uka. Aktiviteten og beboers opplevelse av dette skal dokumenteres. Hver måned skal aktivitetskalenderen evalueres for å se om beboer fortsatt trives med det han/hun er kartlagt for, eller om det kanskje er andre aktiviteter som gir mere glede nå. Det er viktig å se at ting kan forandres, og at ikke alle vil være med på for eksempel bingo. Ordningen gir hver og en beboer mer oppmerksomhet og alenetid med ansatte, slik at de føler seg sett.

Før sertifisering sendte Nannestad sin livsgledekonsulent inn en rapport med svar på spørsmål fra Stiftelsen Livsglede for eldre, og de ansatte gjennomførte en egenevaluering som stiftelsen sendt ut. Svarprosenten på denne var 94%, noe vi er veldig fornøyd med. Stiftelsen så også på om det var samsvar mellom svar fra ansatte og rapporten fra livsgledekonsulenten. Det vises på tilbakemeldingene fra de ansatte at livsgledearbeidet bidrar til å gi arbeidet mening og større glede i arbeidsdagen, det kjennes godt å gjøre noe godt for andre. De ansatte har gjort en kjempeinnsats og lagt ned et godt stykke arbeid.

På sertifiseringsdagen ble det holdt en presentasjon for stiftelsen, hvor kriteriene ble gjennomgått, hva de betyr for oss i Nannestad kommune, hvordan det har blitt jobbet med disse og hva de betyr for beboere og ansatte. Det ble også gjennomgått rutiner, og journaler ble sjekket for å dokumentere at alt som er sagt gjort, er gjort.

Fra stiftelsen vil det komme en rapport med tilbakemeldinger på hva det må jobbes videre med frem til resertifisering i juni 2020.


Publisert: 20.06.2019 13:27:45
Sist endret: 20.06.2019 13:27