Innhold

Nannestad kommune er den 3. raskt voksende kommunen i landet når det gjelder antall innbyggere.

Vi fikk 457 nye innbygger i Nannestad i 2019 og dette gir en prosentvis vekst på 3,34%.

Nannestad utgjør et viktig element i den sterke utviklingen som skjer på det sentrale østlandsområdet – og i Gardermoregionen. Vi opplever at boligsøkende og næringsutviklere ønsker å etablere seg i kommunen. 

Nannestad kommune skal ha en åpen dør for alle som ønsker å etablere seg i kommunen og vil legge til rette for at disse skal få realisert sine planer og ønsker og bli gode ressurser for lokalsamfunnet.

 

Befolkningsendringer hittil i år i kommunene

 
 

Befolkning 1. januar

Folkevekst

Befolkning 31. desember

 

0235 Ullensaker (-2019)

38 234

1 391

39 625

3,64 %

0230 Lørenskog (-2019)

40 106

1 354

41 460

3,38 %

0238 Nannestad (-2019)

13 682

457

14 139

3,34 %

0123 Spydeberg (-2019)

6 042

182

6 224

3,01 %

0137 Våler (Østfold) (-2019)

5 593

143

5 736

2,56 %

0236 Nes (Akershus) (-2019)

21 885

525

22 410

2,40 %

1124 Sola

26 582

571

27 153

2,15 %

1252 Modalen (-2019)

380

8

388

2,11 %

0237 Eidsvoll (-2019)

24 919

517

25 436

2,07 %

0228 Rælingen (-2019)

18 161

369

18 530

2,03 %

 

Befolkningsutvikling 4 kvartal 2019.pdf - gjelder for hele landet.


Publisert: 27.02.2020 14:30:45
Sist endret: 27.02.2020 14:30