Innhold

  • 1. april: Søknadsfrist grunnstønad for organisasjoner innen kulturformidling, barne og ungdomsorganisasjoner og friluftsliv.  
  • 1. april: Nyanskaffelser musikk, teater og bildende kunst
  • 1. april er også fristen for å komme med forslag til kandidater til "stipend til unge lovende utøvere

Nannestad kommune gir tilskudd til kulturformål. Det er primært foreninger som arbeider for eller med barn og unge som er berettiget til tilskudd. Med kultur menes hele det utvidede kulturbegrep, som idrett, friluftliv, musikk, teater, dans osv.

Les mer om retningslinjene her: Retningslinjer tilskudd til kulturformål Mer informasjon om andre typer tilskudd finner du her: Tilskudd og støtteordninger

 For nyanskaffelser brukes samme skjema som for grunnstønad for organisasjoner innen kulturformidling, barne og ungdomsorganisasjoner og friluftsliv.

 Aktivitets- og driftstilskudd til frivillige organisasjoner

 


Publisert: 14.03.2018 13:37:40
Sist endret: 14.03.2018 13:37