Innhold

For å nå flest mulig kandidater utvider vi årets søknadsfrist fra 1. april til 15. april. Legg merke til at stipendet deles ut til lovende utøvere innenfor "det utvidede kulturbegrepet". Dette favner bredt, så nøl ikke med å sende inn et forslag. Navn på kandidat og begrunnelse sendes til: postmottak@nannestad.kommune.no

Her kan dere lese mer om stipendet: 

a) Formålet med stipendene er å stimulere lovende utøvere innenfor det utvidede kulturbegrep til ytterligere utvikling og interesse.

 b) Stipendet tildeles kandidater i aldersgruppen 15 til og med 25 år.

c) Stipend kan tildeles enkeltpersoner som har bopel i kommunen, og nyttes til gjennomføring av særlige kulturarbeidsoppgaver, utdanning, dekke utstyrsbehov eller kompetanseheving innen kulturfeltet.

d) Det kan tildeles ett stipend à kr. 5.000 pr. år.

e) Begrunnede forslag på kandidater må være sendt Nannestad kommune innen 1. april.

f) Oppvekst og kulturutvalget foretar tildeling av kulturstipend.


Publisert: 03.04.2018 20:52:46
Sist endret: 03.04.2018 20:52