Innhold

Vannrestriksjonene i private husstander gjelder all bruk av hageslange utenfor de oppsatte tider. (18:00-22:00)

Eksempler på slik bruk kan være fylling av basseng, bilvask, utvendig husvask, vask av gårdsplass o.l. (listen er ikke uttømmende) 

Dispensasjon

Det kan som tidligere nevnt gis dispensasjon.

Generelt kan det gis dispensasjon i tilfeller hvor restriksjonene kan medføre vesentlig økonomisk tap.

En dispensasjon vil kun gjelde for spesifikk bruk i en tidsbegrenset periode.

Ønsker man dispensasjon, ta kontakt med avdeling for vann og avløp på telefon 66105000.

Får man dispensasjon, må kvittering på denne hentes i Bahus. 

Vannkontroll 

Vannkontrollen fortsetter som før og de samme gebyrene for gjentatte brudd gjelder fortsatt.

Se https://www.nannestad.kommune.no/aktuelt/vanningskontroll/ for detaljer.  

Presisering av restriksjoner er som følger: 

  • Vanning av plener bør unngås.
  • Generell bruk av hageslange tillates kun på kveldstid i perioden fra kl. 18.00 til kl. 22.00. Hagevanning skal foregå fra kanne eller med håndholdt slange med påmontert spredemunnstykke. 
  • Bruk av spredere og perforerte slanger er ikke tillat, med mindre skriftlig dispensasjon er gitt. Utenom de tillatte øktene skal hageslanger ligge oppkveilet og frakoplet vannkran.

Publisert: 18.06.2018 09:17:00
Sist endret: 18.06.2018 10:04