Innhold

Nannestad kommune har inngått en avtale med Geomatikk og starter opp med elektroniske gravemeldinger for deg som skal grave i grunnen eller som trenger kart for planlegging og prosjektering. Husk å kontakte gravemeldingstjenesten før du skal grave.

For bedrifter

Geomatikk har etablert en kundeportal for registrering av henvendelser til gravemeldings-/kabelpåvisningstjenesten om klarering av graveområdet .

I Nannestad kommune kan du også sende inn søknad om graving i offentlig vei og VA-melding / sanitærmelding via denne portalen.

Etter å ha sendt inn brukerinformasjon vil denne bli kontrollert og du vil få tilsendt informasjon til oppgitt e-postadresse.

Bedrifter skal bruke adressen til Kundeportalen: https://gravemelding.no/

Mer informasjon og priser finner du her

For privatpersoner

Privatpersoner kan benytte Kundeportalen for å registrere henvendelser om gravearbeid på egen eiendom.

  • Ved å bestille informasjon om ledningsnett / påvisning blir du registrert som ansvarlig for gravearbeidet.
  • Ved en eventuell skade på ledningsnettet, kan du bli holdt ansvarlig.
  • Hvis arbeidet utføres av entreprenør, skal henvendelsen sendes inn av entreprenøren.
  • Noen av tjenestene er betalingstjenester.

Lurer du på hvorfor det graves, kan du på lenken under:

Nannestad kommunes publikumsportal 

 


Publisert: 14.10.2019 14:07:10
Sist endret: 14.10.2019 14:07