- Det er virksomhetsleder for kultur og kommunal drift, Ronny Nilsen, som nå går nye veier med sin karriere. Det samme gjør virksomhetsleder for skole og barnehage, Eva Jonskås. Jeg ønsker å takke dem for jobben de har gjort hos oss og ønsker lykke til videre på ferden, sier kommunedirektør Runar Kristiansen.

Organisering av ledelsen skal opp i administrasjonsutvalget 12. mai. Deretter jobber administrasjonen for å raskt komme i gang med rekrutteringsprosess for flere viktige lederstillinger. 

- Vi skal rekruttere virksomhetsleder til områdene kultur, kommunal drift, samfunnsutvikling, skole og barnehage, forteller kommunedirektøren.

Nye Nannestad er full av muligheter!

- Tiden vi har foran oss i Nannestad kommune er full av muligheter. I 2023 vil vi flytte inn i nytt kommunehus med flotte fasiliteter. Utviklingen i kommunen er preget av vekst, både i befolkningen og næringslivet. Her vil det være mange muligheter for å lykkes i jobben med å tilby tjenester til innbyggere i Romerikes beste bo-kommunen, avslutter kommunedirektøren

Følg med når de nye stillingene utlyses!


Publisert: 06.05.2022 09:46
Sist endret: 06.05.2022 09:47