Agenda Kaupang sier i rapporten at «det er ingen enkle kjennetegn ved de flinke kommunene. Det er både små og store kommuner på listen. Rike kommuner ligger både på topp og bunn.» Dataene viser at:

  • Det er liten/ingen sammenheng mellom kostnader og kvalitet
  • Det er liten/ingen sammenheng mellom kommunestørrelse og kvalitet
  • Det er liten sammenheng mellom inntektsnivå og finanser

Agenda Kaupang konkluderer med at god ledelse og hardt arbeid er nødvendig for å få gode resultater i kommunene. Det er ikke nok med mye penger eller flaks.

 - Dette er noe vi kan skrive under på. Nannestad har vært på topp på listen over lave kostnader i mange år. Det er bare 10 kommuner som har lavere inntekter enn oss. Det sier seg da selv at resultatene kommer av hardt arbeid gjennom mange år fra de ansatte. Samtidig har kommunestyret vist vilje og evne til gode prioriteringer. Jeg vil skryte av ansatte og politikere. De gjør en meget god jobb. Derfor kan vi videreføre drift med høy kvalitet og gjøre tunge investeringer i barnehager, svømmehall, bibliotek, kommunehus og kulturtorg, for å nevne noe av det som er i gang allerede. Vi er også i startgropa med blant annet å planlegge nytt idrettsanlegg i Holter, kommunalt legesenter i Nannestad og nye lokaler for rus- og psykisk helse, sier ordfører Hans Thue.

Kommuneindeksen 2022 legger vekt på utbytte for innbyggerne og brukerne. Den sammenligner kommunenes kostnader, tjenestekvalitet og finanser, basert på data fra 2021. I rapporten trekker Agenda Kaupang fram de kommunene som har vist best styring i året som gikk. Godt styrt betyr lave kostnader, høy tjenestekvalitet og gode finanser.

- Vi liker selvsagt å få fortjent skryt. Det gjør vel alle. Jeg vil imidlertid understreke at målet for kommunens drift ikke er å drive billig. Målet er å levere best mulig tjenester til innbyggerne, og når vi er landets ellevte fattigste kommune, så må vi være effektive for å levere nok og gode nok tjenester.  Det hadde selvsagt vært hyggelig å ha høyere inntekter også, men vi vil fortsette å gjøre det beste ut av de midlene vi får, og holder fast på målsettingen om å være Romerikes beste bokommune, avslutter ordfører Hans Thue.

Agenda Kaupang sin rapport ble lagt fram på Arendalsuka. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Storebrand Livsforsikring AS.

Du kan lese hele rapporten her.


Publisert: 24.08.2022 10:11:14
Sist endret: 24.08.2022 10:11