Innhold

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å lykkes med grønn omstilling. Sertifikatet ble overlevert områdeleder Jeanette Møyholm og supportansvarlig Ronja Kvalø 24. september i kommunehuset (bildet)

.Overlevering av sertifikat til områdeleder Jeanette Møyholm og supportansvarlig Ronja Kvalø.

Direktør Morten Hellevang uttaler i mail til kommunen at vi i EVO er sikre på at miljøbevissthet vil bli et stadig viktigere kjøpskriterium i fremtiden. Samtidig er det et selvstendig ansvar for oss som driver næringsvirksomhet å være bevisst på hvordan vi driver vår virksomhet. EVO har derfor valgt å bruke betydelige ressurser på å bringe miljøarbeidet inn i et system som retter fokus på det som er viktig og samtidig stiller krav til årlig oppfølging og forbedring. Prosjektet har gjort at vi har blitt mye mer bevisst på hvilket miljøavtrykk vi setter og hvordan vi strukturert kan jobbe med å bli bedre, år for år, område for område. EVO har nok en gang tatt et sterkt standpunkt. Vi var første kjede som sa at all doping automatisk ville bli politianmeldt. Vi har jobbet mye med kroppspress og bevisstgjøring rundt dette. Nå var det naturlig for oss å også bli første større kjede som tok grep inne miljøarbeid. Så får vi håpe at flere andre følger etter og tar den jobben dette innebærer.


Publisert: 24.09.2020 15:06:01
Sist endret: 25.09.2020 09:45