Innhold

Miljøorganisasjonen Sabima har rangert alle kommuner etter hvor godt de tar vare på naturen sin. Nannestad kommune ligger på en 35. plass av alle 356 kommunene i Norge. Vi er best på Romerike til å ta vare på naturen og ligger på en 8.ende plass i Viken.

Kommunene sammenlignes på ti utvalgte temaer som påvirker naturen, og data er hentet fra tilgjengelig kunnskap fra Statistisk sentralbyrå (8 temaer), Miljødirektoratet (1 tema) og Sabimas egen innsamlet informasjon (1 tema). Kommunen har fått poeng etter hvor godt de har beskyttet og satset på naturen, og data er hentet fra årene 2017 til 2019.

Kommunene som har fått høyest poengsum, kjennetegnes av at de har:

-          vedtatt at de skal være arealnøytrale

-          laget en kommunedelplan for naturmangfold

-          satt av en brukbar andel av driftsutgiftene i kommunen til naturmangfold og friluftsliv

-          omdisponert lite dyrka mark

-          har en “fersk”/nyere kommuneplan

-          gitt få eller ingen dispensasjoner til bygging i strandsonen

-          gitt få eller ingen dispensasjoner til nydyrking

-          gitt få eller ingen tillatelser til bygging langs ferskvann

-          gitt få eller ingen tillatelser til bygging i natur, landbruks og friluftsområder

-          gitt få eller ingen dispensasjoner fra plan generelt

Nannestad gjør det godt i forhold til mange kommuner, men kan bli bedre. Vi har en skår på 50, 8 poeng av 100 som er det høyeste man kan få. Den beste kommunen i Norge har en skår på 66.97 poeng.  

Les mer om Naturkampen på www.naturkampen.sabima.no


Publisert: 26.11.2020 13:38:19
Sist endret: 26.11.2020 13:38