Innhold

-Selv om vi åpner opp, så må vi være forsiktige. Koronapandemien er ikke over og det muterte viruset smitter lettere og det kan raskt oppstå nye utbrudd, og da må vi reagere raskt, sier Matilde Risopatron Berg. 

-Vi har over en lengre periode levd med strenge smitteverntiltak. Det har ikke vært lett for noen av oss, men det har virket. Vi har sammen klart å begrense smittespredningen og det er veldig gledelig at vi nå kan gå over til nasjonale tiltak, råd og regler og følge gjenåpningen av Norge. Jeg vil rette en stor takk til alle innbyggerne, sier ordfører Hans Thue

-Smitten vi nå har i kommunen er stort sett smitte mellom familiemedlemmer og nærkontakter. Det gjør at vi har god oversikt. Men det viser at det fortsatt er viktig å følge smittevernrådene om å holde seg hjemme og teste seg om en har symptomer, holde avstand til andre, ha god håndhygiene og holde antall nærkontakter nede, sier kommuneoverlege Matilde Risopatron Berg.

helsenorge.no finner du informasjon om hvilke tiltak, råd og regler som til enhver tid er gjeldende. 


Publisert: 15.07.2021 10:13:26
Sist endret: 15.07.2021 10:14