Innhold

Formannskapet har i dag, 30.06.21, behandlet og vedtatt Lokal forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (covid-19).

Formannskapet fattet følgende vedtak
Lokal forskrift om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (covid-19) vedtas med en varighet fra og med 01. juli til og med 15. juli.

§1 Krav om ventekarantene for personer som oppholder seg i Nannestad kommune

Ventekarantene gjelder for personer som deler bolig med et husstandsmedlem som er i smittekarantene. Ventekarantene opphører når husstandsmedlemmet i smittekarantene har testet negativt for SARS-CoV-2 første gang, eller senest når dennes karantenetid er over. Ventekarantene opphører også dersom personen i ventekarantene tester negativt på PCR-test tatt tidligst tre døgn etter husstandsmedlemmets siste nærkontakt med en bekreftet smittet person.

Ventekarantene gjelder ikke

a) for personer som er beskyttet mot SARS-CoV-2
b) dersom husstandsmedlemmet i smittekarantene var beskyttet mot SARS-CoV-2 ved nærkontakten

§ 2 Ikrafttredelse og varighet

Denne forskriften trer i kraft fra 01. juli 2021 klokken 00.00 og gjelder til klokken 24.00 den 15. juli 2021.
Samtidig oppheves forskrift 09. juni 2021 nr. 1836 om smitteverntiltak for å forebygge koronasmitte (covid-19), Nannestad kommune, Viken.

 

 

Bruk av munnbind 

Opphevelsen av den lokale forskriften om bruk av munnbind betyr på ingen måte at pandemien er over. Men vedtaket innebærer at vi nå anser disse virkemidlene å være for inngripende.

Smittesituasjonen i Nannestad er betydelig bedret den siste måneden. Smittetallene har stabilisert seg mellom 58 og 89 per 100 000, og smittesituasjonen har vært svært oversiktlig.

Det er nesten utelukkende yngre voksne og ungdom som har fått påvist smitte de siste to månedene, og ingen som har blitt alvorlig syke. Det har vært noen få enkelttilfeller ved videregående skole og et lite velavgrenset utbrudd ved 7.trinn ved en av barneskolene, forøvrig ingen utbrudd.

Smitteverntiltakene må ifølge smittevernloven til enhver tid være forholdsmessige og hensiktsmessige. Endringene er basert på at smittetrykket nå er stabilt lavere enn ved forrige endring.

Vaksinasjonsdekningen er fortsatt svært høy. Over 93% av befolkningen takker ja til vaksine, og på nåværende tidspunkt skal alle innbyggere over 17 år ha fått tilbud om 1.dose eller innkalling til denne i løpet av de neste tre ukene.

Denne uken får de første personene i aldersgruppen 25-39 år i Nannestad 1.dose med vaksine. Alle øvrige aldersgrupper over 17 år har nå fått tilbud om 1.dose.

Det er lov å kjenne på at trykket nå letter og at vi igjen kan gjøre ting vi ikke har kunnet på lenge. Men det er grunn til å understreke at pandemien ikke er over.

Vi har fortsatt mange uvaksinerte. Karantener er fortsatt en belastning for familier og for næringsliv. Så jeg oppfordrer hver og en til å vurdere risikoen til enhver tid, og ta nødvendige forholdsregler.
Vær hjemme hvis du har de mye omtalte symptomene. Bruk armkroken til noe fornuftig, og stå han av et par måneder til.

Nasjonale regler og anbefalinger
Det er fortsatt nasjonale anbefalinger om å begrense antall nærkontakter og at arbeidsgiver skal legge til rette for hjemmekontor, og befolkningen i Nannestad oppfordres til å følge de nasjonale anbefalingene, selv om de ikke forskriftsfestet lokalt.

Nasjonale regler og anbefalinger

Det er viktig at vi fortsatt tenker smittevern og at hver og en av oss følger de enkle, men viktige, smittevernrådene som vi nå kjenner så godt til.

  • Vask hendene, hold avstand, hold deg hjemme og test deg om du er syk.
  • Ha lav terskel for å teste deg
  • Alle som har symptomer på koronavirus eller mistenker at de er smittet, eller mistenker at de har vært i nærheten av en smittet bør teste seg.
  • Ta vare på hverandre, på avstand!

Publisert: 30.06.2021 22:45:52
Sist endret: 30.06.2021 22:51