Innhold

Nannestad kommune har i dag deltatt på møte med FHI og statsforvalter i forbindelse med utbrudd av mutert virus i Hurdal, i tillegg til en drøfting i kriseledelsen. 
På bakgrunn av dette anbefaler Nannestad kommune at innbyggere i kommunen i minst mulig grad reiser over kommunegrensen.
Vi følger situasjonen og vil raskt igangsette tiltak dersom noe endrer seg. 

Publisert: 12.02.2021 18:28:08
Sist endret: 12.02.2021 18:28