Innhold

Nytt kommunenummer fra 1. januar 2020

I forbindelse med regionreformen (nye fylker og fylkesnavn) får Nannestad kommune nytt kommunenummer

- det gamle nummeret er 0238 og det nye blir 3036. 

Matrikkelen stenger en periode

I den forbindelse blir matrikkelen stengt en periode i desember. Det vil i den forbindelse ikke være mulig å tinglyse noe eller legge noe inn i matrikkelen etter 13.12.2019.

 

Kartverket presiserer:

  • Matrikkelen stenges for all oppdatering i perioden 13. desember 2019 klokken 18:00 til utløpet av 1. januar 2020. Totalt 9 virkedager.
    • Det medfører blant annet at det ikke er mulig med eiendomsdannelse, adressering eller bygningsregistrering fra denne datoen og til utløpet av 1. januar 2020.

  • Grunnboken stenges for all oppdatering i perioden 27. desember 2019 klokken 20:00 til utløpet av 1. januar 2020. Totalt 1 virkedag.
    • Det medfører at ingen dokumenter kan sendes til tinglysing verken elektronisk eller på papir i denne perioden

  • I tillegg anbefaler Kartverket, at kommunene i størst mulig grad ferdigbehandler alle saker som skal sendes for tinglysing innen 29. november 2019.
  • Meglere og banker bør derfor planlegge ekstra godt, og sette seg inn i hvordan reformene treffer dem og deres kunder før hele Norge våkner opp 1. januar 2020. 

Hva er matrikkel? 

Fakta om matrikkelen finner du her på Kartverket sine sider

Utdrag: Hva er en Matrikkel

Matrikkelen er Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser. Hva slags informasjon inneholder matrikkelen?

Matrikkelen er ett av landets tre basisregistre, sammen med Enhetsregisteret og Det sentrale folkeregisteret.

Opplysninger om den enkelte eiendom

Videre skal matrikkelen inneholde opplysninger om den enkelte matrikkelenhet (eiendom) som er nødvendig for planlegging, utbygging, bruk og vern av fast eiendom. Registeret viser også grensene for matrikkelenhetene (eiendommene), inkludert grenser for uteareal som inngår i eierseksjoner (paragraf 4 i matrikkellova).

Matrikkelen er hovedkilden til Norges kommune- og fylkesgrenser.

For en oversikt over opplysninger som finnes i matrikkelen, se matrikkelforskriftens § 3.


Publisert: 11.11.2019 13:46:15
Sist endret: 23.10.2020 09:08