- Vi har gjennomgått våre rutiner for veivedlikehold og funnet ut at Nannestad kommune i lengre tid har brøytet og vedlikehold private stikkveier. Dette er en ekstraservice som har kommet noen innbyggere til gode, men ikke alle. Dette blir feil i forhold til en rettferdig leveranse til alle innbyggere, sier enhetsleder Christian Walstad. 

Private veier skal behandles likt

Veiene som har fått vedlikehold, men som ikke skulle hatt det er for eksempel der en kommunal vei går over i en privat, der det er en kortere privat stikkvei til en kommunal vei eller en kommunal vei ved utbygging som ikke er opparbeidet i en standard som gjør at kommunen formelt har overtatt den, men hvor kommunen av ulike grunner har begynt å drifte veien. Når kommunal brøyting på private veier opphører fører det også til at alle private veier blir behandlet likt.  

- Det er ikke kommunen som har ansvaret for å sørge for at private veier og innkjørsler er brøytet og driftsklare. Dette vil påvirke private veier og innkjørsler innen kommunens område. Vi har forståelse for at noen vil merke en forskjell og kanskje noen har trodd at veien de bor i er kommunal, nettopp fordi vi har driftet og måkt snø der om vinteren. Vi oppfordrer alle til å sjekke kartet på lenken her og å samarbeide med naboer om veivedlikehold dersom de bor en privat vei, sier Walstad. 

Se hvilke veier som driftes av kommunen 

Statusen for din vei kan du finne i temakart:

Kommunalt driftede veier 

Tegnforklaringer

Er veien merket driftes den av kommunen, er den hvit uten merking driftes den ikke. Det er en del private stikkveier som ikke driftes av kommunen.   

  • Gult: Grusvei  
  • Lilla: Boligvei 
  • Rød: Hovedveg  
  • Orange: Formålsbygg/kommunale området 
  • Grønn tynn linje: Gang og sykkelvei  
  • Tynn mørk rosa: Fortau  

Du finner også tegnforklaringer på kartet.  

Hva kan du som bor i en vei som ikke driftes av kommunen gjøre?  

Du og naboene dine kan selv organisere brøyting mm. For eiere og brukere av veien, vil det bety at dere selv må organisere snøbrøyting eller gjøre avtaler med firmaer som utfører denne tjenesten. Utgiftene må deles på brukerne av veien, da disse utgjør et veifellesskap, jf. vegloven kap VII, som gir bestemmelser om hvilke plikter som tilligger partene i et privat veglag.  


Publisert: 22.05.2023 12:02:20
Sist endret: 22.05.2023 12:02