- Dette er det høyeste inntektsnivået Nannestad har hatt noensinne. Kommunen fikk et godt netto driftsresultat som endte på 86,4 millioner kroner. Det vil si at vi hadde et positivt resultat på 7,3 % av de totale inntektene. Til sammenligning utgjorde netto driftsresultat i 2020 4,2 %, sier kommunedirektør Runar Kristiansen.

I kommunestyremøtet fikk kommunen honnør fra kontrollutvalget.

- Kontrollutvalgslederen gratulerte kommunen med en høyere skår på alle styringsparametere enn det både staten og kommunen har lagt til grunn. Dette er vi selvsagt stolte av, sier Kommunedirektør Runar Kristiansen. 

Kommunen har lagt bak seg nok et år som har vært sterkt preget av pandemien og dets påvirkning på kommunens drift og økonomiske stilling. Mangel på arbeidskraft innenfor enkelte sektorer har ført til en del overtidsbruk og behov for kjøp av vikartjenester. Virksomhetene samlet sett har brukt noe mer enn budsjettert.

- Vi ser at de fleste virksomhetene våre har et merforbruk og utfordringer med å overholde rammene sine. Vi vil også i årene fremover ha trange økonomiske rammer, men vi vil fortsette å jobbe for å levere gode tjenester til innbyggerne våre, avslutter kommunedirektøren.

Les årsberetning og årsregnskap her


Publisert: 11.05.2022 14:46:30
Sist endret: 19.05.2022 13:25