Innhold

Flere av de små kommunene på Romerike faller og havner et godt stykke ned på lista i årets Kommune-NM. Men det er et unntak; Nannestad. Nannestad gjør et byks på landsoversikten og er nå inne blandt de 50 mest attraktive kommunene i Norge. Dette er ordfører Hans Thue meget fornøyd med. Årsaken til dette tror han er at kommunen har lyktes med rask byggesaksbehandling og en god dialog med næringslivet. Kommunen har også de laveste administrasjonskostnadene per innbygger i hele Akershus. 

Videre er det viktig at innbyggerene skal ha en jobb i nærheten av der de bor, slik at de får mer tid til famile og tid til å engasjere seg i lokalmiljøet. Kommunen har stor befolkningsvekst, men pendlingen til Oslo øker ikke. I og med at kommunen også er en av flyplasskommunene, ligger den jo også veldig nær utlandet, dette mener ordføreren at er viktig for mange. (kilde RB)

 

NHOs Kommune-NM
Kommune 2017 2016
Ullensaker 6 6
Skedsmo 15 16
Lørenskog 23 27
Nittedal 27 32
Nannestad 42 67
Gjerdrum 50 44
Sørum 52 56
Eidsvoll 122 83
Fet 127 118
Rælingen 138 104
Nes 140 140
Aurskog-Høland 160 142
Enebakk 196 145
Hurdal 324 196

Kilde: NHO


Publisert: 24.08.2018 11:14:27
Sist endret: 24.08.2018 11:14