Innhold

Lovfesting av plikten til å samarbeide om overgangen fra barnehage til skole er på høring. Nannestad kommune har allerede forpliktende planer og rutiner for dette samarbeidet.

På møte i september hvert år møtes styrerne i de kommunale og private barnehagene, rektorene og SFO-lederne for å planlegge og datofeste de konkrete samarbeidstiltakene. På bildet sees aktørene i Maura krets i arbeid. Her legges rammene, men det viktigste er tiltakene som blir satt i verk gjennom hele året i samhandling mellom barnehage, skole og SFO og i nær dialog med foreldrene.


Publisert: 21.09.2017 13:20:26
Sist endret: 21.09.2017 13:20