Innhold

Befolkningsveksten i 2017 innebar at kommunen fikk 583 flere innbyggere.

Den prosentvise vekst i Nannestad utgjorde 4,6% i 2017.

Akershus fylke vokste med 1,6%, mens landet kun vokste med 0,7%.

Det er verdt å merke seg at befolkningsveksten i landet har gått ned i perioden etter 2012.


Publisert: 26.02.2018 08:57:16
Sist endret: 26.02.2018 08:57