Nannestad kommune er innstilt på å legge til rette for at flyktninger fra krigen i Ukraina kan komme til Nannestad, og det jobbes med å forberede mottak av flyktningene. 

- Kommunen skal tilby helsetjenester og skolegang raskt når flyktningene kommer. Kapasiteten i tjenestene må styrkes før vi er klare med mer permanente løsninger, men vi skal legge til rette for gode midlertidige tilbud. De flyktningene som etter hvert kommer, skal få en god integrering, sier ordfører Hans Thue.

Ber innbyggere med egnede boliger tilgjengelig melde fra om disse

Det er NAV som tar imot informasjon om egnede boliger og som organiserer dette.

- Vi setter stor pris på at våre innbyggere ønsker å hjelpe til, det vil være viktig og verdifullt for at flyktningene skal få gode liv her i Nannestad. De som har mulighet til å bidra med bolig som kan være aktuell for ukrainske flyktninger kan kontakte flyktningkonsulenter ved NAV, sier Hans Thue

Hvordan innbyggere i Nannestad kommune kan registrere egnede boliger finnes det informasjon om på kommunens nettside.  

- I Nannestad er det innbyggere fra både Russland og Ukraina, og jeg oppfordrer alle innbyggere i Nannestad til å være inkluderende, vise solidaritet og medmenneskelighet, avslutter ordføreren.


Publisert: 18.03.2022 13:55:32
Sist endret: 18.03.2022 14:17