Innhold

Kunnskapsdepartementet opplyser i en pressemelding at Nannestad kommune nå blir 1 av 11 nye realfagskommuner i landet. Nannestad kommune har hatt en betydelig satsing på realfagskompetanse de siste fire årene, bl.a gjennom kompetansegivende videreutdanning av lærere i kommunens regi i samarbeid med Høgskolen i Østfold. Gjennom å bli en realfagskommune vil vi sette ytterligere trykk på dette viktige arbeidet framover, sier Karl Henrik Laache, leder av Oppvekst- og kulturutvalget.

Samarbeid

Realfagskommune-satsingen vil innebære et samarbeid mellom barnehage, grunnskole og videregående skole for å styrke barns utvikling av begreper, forståelse og konkrete ferdigheter innenfor realfagsområdet. Nannestad videregående skoles særskilte kompetanse tilknyttet Newtonrommet vil som del av dette, bli benyttet i hele utdanningsløpet.

Oppstartssamling

Vi ser fram til å komme i gang med arbeidet som starter med en oppstartsamling på Gardermoen 3.mai,sier styringsgruppen for realfagskommune-satsingen som består av Kari Hamre Storholm virksomhetsleder barnehage, Anne Bergem virksomhetsleder skole og Theresa Myran avdelingsleder Nannestad videregående skole.


Publisert: 24.04.2017 14:44:38
Sist endret: 24.04.2017 14:44