Innhold

Nødvarsel på mobil betyr at om noe skulle skje, så kan myndighetene varsle deg der du er.

Kort fortalt:

  • Nødvarsel er en tjeneste fra norske myndigheter.
  • Dersom det oppstår akutte og alvorlige hendelser som truer liv og helse der du befinner deg, kan du få et nødvarsel til din mobiltelefon.
  • Et nødvarsel inneholder informasjon om hva som skjer, og hva du bør gjøre for å beskytte deg selv.

Det er politiet og Sivilforsvaret som sender ut varselet.
Du trenger ikke å laste ned noe, eller registrere deg noe sted for å få nødvarsler.
Alle som har en mobiltelefon, også barn, unge og sårbare grupper, kan motta slike varsler når de sendes ut.  

Vi oppfordrer alle til å snakke med sine nærmeste om det som skal skje. Informer barn, eldre og andre rundt deg på forhånd, slik at flest mulig er forberedt og vet at dette bare er en test. 

Testen på mobil utløses mellom kl. 11.55 og 12.10 den 14. juni 2023.

Når det sendes ut nødvarsel vil følgende skje:

  • Telefonen din vibrerer og spiller av en høy sireneaktig lyd.
  • På skjermen kommer det en kort tekst som forteller deg hva som skjer og hva du bør gjøre.
  • Hvis telefonen din støtter tekst til tale kan du få meldingen lest opp.

Dersom du ikke ønsker å motta testen, eller vil sørge for at barn/andre sårbare ikke får varselet, må du sette telefonen i flymodus eller skru den helt av i god tid før og etter kl. 12 den 14. juni. Mobiler som er satt som lydløs, lav lyd, dempet varsling og liknende vil fortsatt få nødvarsel, ettersom alt dette blir overstyrt.

Husk at det i alle tilfeller kan være lurt å ta en prat om den nye varslingsmåten.

Klikk her for mer nyttig informasjon om nødvarsling

Film

Klikk på bilde og se informasjonsfilmen om nødvarsel.


Publisert: 08.06.2023 13:38:04
Sist endret: 08.06.2023 14:34