Arbeidene er planlagt å være ferdig før skolestart. Gjennom anleggsperioden vil veien være åpen for ferdsel, men det vil bli noe redusert fremkommelighet.

Etableringen av fortauet og gangfeltet er et trafikksikkerhetstiltak som er viktig særlig for barna som går til og fra skolen. Det har vært et ønske om fortau på denne strekningen over tid. Strekningen som nå får fortau er ca. 140 meter. Nannestad kommune søkte Viken Fylkeskommune om midler fra barnas trafikkplan til å etablere fortau på strekningen, og fikk innvilget en stor del av kostnaden. Det er Nordby Maskin som utfører arbeidet.

Vi gleder oss til arbeidet er ferdig og skoleveien blir tryggere for barna.


Publisert: 27.07.2022 14:57
Sist endret: 27.07.2022 14:58