FHI vurderer at denne gruppen per nå ikke inkluderes som en av målgruppene som anbefales en ny oppfriskningsdose, men at det allikevel åpnes opp for at de som selv ønsker det, kan ta en ny dose. Det samme gjelder helsepersonell som per nå ikke regnes som en målgruppe som anbefales en ny oppfriskingsdose nå i høst, men at helsepersonell som selv ønsker det, kan velge å ta en ny dose.

Dette betyr at innbyggere i Nannestad og Gjerdrum som er mellom 18 og 64 år uten underliggende sykdommer kan bestille 4. dose. 

Ønsket eller behovet for vaksinen kan være reise, ønske om å beskytte sine omgivelser, ønske om å redusere faren for mer plagsomme symptomer etter smitte, eller en generell uro for sykdommen. Alle vaksiner, også koronavaksinene, har bivirkninger. Den enkelte må derfor vurdere nytte opp mot risiko for eventuelle bivirkninger av vaksinene. 

Risikoen for alvorlig sykdomsforløp av covid-19 er lav for personer mellom 18 og 64 år uten underliggende risikofaktorer og nytten av ny oppfriskningsdose vil være begrenset fordi de fleste så langt har tatt de anbefalte dosene og mange har i tillegg relativt nylig gjennomgått infeksjon.

Vaksinasjonen vil foregå i brakkene, utenfor Nannestad bibliotek.

Her kan du bestille time til vaksinasjon


Publisert: 21.11.2022 15:07:08
Sist endret: 21.11.2022 15:10