Innhold

Nannestad kommune er tildelt  0,7 millioner kroner i 2020 til et kommunalt næringsfond. Dette er en engangsbevilgning til kommuner som er hardt rammet av høy arbeidsledighet som følge av koronapandemien.

Målgruppen er lokale bedrifter og næringsaktører som legger til rette for næringsutvikling, konkurransekraft og sysselsetting. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.

Retningslinjer for bruk og forvaltning av kommunale næringsfond i Nannestad kommune.

Søknadsskjema med nødvendige opplysninger og vedlegg skal sendes inn til kommunen via www.regionalforvaltning.no.

Kravene til søknaden fremgår av søknadsskjemaet.


Publisert: 12.11.2020 10:30:00
Sist endret: 12.11.2020 10:32