Innhold

Du kan forhåndsstemme til kommune- og fylkestingsvalget på Servicekontoret i Nannestad kommunehus i perioden mandag 12. august til og med fredag 6. september.

Tidspunkt:

  • Mandag - fredag kl. 09.00 - kl. 15.00
  • Mandag 02.09.19 kl. 09.00 - kl. 20.00
  • Torsdag 05.09.19 kl. 09.00 - kl. 20.00

Fra mandag 12. august er det satt opp stemmeavlukke i foajéen i kommunehuset, og her er medarbeiderne klare til å ta imot forhåndsstemmer. I stemmeavlukket finner du stemmesedler med navn på partiene og tilhørende kandidater til kommunestyrevalget og fylkestingsvalget i Viken.

Husk legitimasjon! 

Valgloven er klar på at alle som skal avgi stemme må vise legitimasjon. Godkjent legitimasjon er for eksempel pass, bankkort med bilde eller førerkort. 

Ta gjerne med valgkort

Du kan stemme selv om du ikke har med valgkortet, men det går raskere dersom du har det med. Valgkortene er sendt alle stemmeberettigede til folkeregisterført adresse per 30. juni 2019.


Publisert: 09.08.2019 09:45:16
Sist endret: 09.08.2019 09:45