Frem til 31. desember 2023 tilbyr Nannestad kommune gratis klima- og energirådgivning til boligeiere. Det betyr objektive råd om hvordan du kan redusere energibruken og finne klimavennlige løsninger for din husstand. Rådgivningen vil foregå på nett og via digitale befaringer. Tilbudet er gratis og uforpliktende.

Lenke til påmelding

For lenke til informasjonsmøte på nett og for påmelding om befaring gå til klimasmart.no 

Det første informajsonsmøtet på nett er tirsdag 28. mars. Nannestad kommune har ti gratis befaringer å tilby for våre innbyggere, her er det første mann til mølla. 


Publisert: 23.03.2023 09:18:41
Sist endret: 23.03.2023 12:26