Innhold

Nannestad hadde i utgangen av 2. kvartal 13.937 innbyggere, og vi har med det fått 255 flere innbyggere. Det gir en befolkningsvekst på  1,9 % i løpet av første halvår.

Akershus fylke  hadde en vekst på 0,8 % og landet som helhet vokste med 0,3 %. Vi kaprer fortsatt «markedsandeler» i forhold til fylket og landet

Veksten på årsbasis i vår kommune ligger an til å kunne ende på 3,8 % pluss/minus dersom trenden videreføres.

 


Publisert: 22.08.2019 10:43:01
Sist endret: 22.08.2019 10:43