Prosjektet startet i november og går over de neste seks månedene. I løpet av prosjekttiden vil rundt 30 fødende Nannestad-kvinner få tilbud om å få oppfølgingen etter fødsel hjemme istedenfor på Ahus.

- Jeg anbefaler de som har en fødsel uten komplikasjoner og som får mulighet til å reise hjem tidlig om å gjør det. De vil få bistand og oppfølging fra oss jordmødrene i kommunen. Vi har allerede en relasjon gjennom tett oppfølging før fødsel. Ved å ha barseltiden hjemme får vi mer tid en-til-en og mødrene er i egne trygge omgivelser hjemme, sier jordmor Rachel Correa.

Opplever positiv respons

Rachel er ansatt gjennom Ahus som en del av prøveprosjektet, hennes jobb er å gjennomføre hjemmebarsel og evaluere prosjektet sammen med de andre jordmødrene i Nannestad kommune.

- Vi har allerede vært i dialog med flere gravide kvinner og partnerne deres om å delta i prosjektet. Veldig mange er positive til å prøve dette, både førstegangsfødende og fleregangsfødende. Prosjektet er selvsagt basert på frivillighet og det er bare for de som har en fødsel som ikke krever oppfølging på sykehuset, poengterer Rachel.

De som velger hjemmebarsel anbefales å få besøk av en jordmor fra Nannestad så fort som mulig etter hjemkomst og gjerne samme dag. Jordmødrene kommer på hjemmebesøk på hverdager og besøket avtales direkte med de som velger å delta i prosjektet. Ved å være med på prosjektet vil de som deltar få utvidet antall hjemmebesøk både i tid og frekvens. De som reiser hjem tidlig må tilbake for barnelegeundersøkelse etter avtale med Ahus, innen 72 timer.


De som vil delta i prosjektet får en app som lastes ned på sykehuset for å sikre at kontakten er opprettet. Appen bidrar til å ha digital kontakt med Ahus og jordmortjenesten og appen er en del av prosjektet.

Hvordan fungerer hjemmebarsel i praksis?

- Jordmor kommer hjem til mor og barn kort tid etter at de har kommet fra Ahus. Barselbesøket skal ivareta mor og barn.

- Vi ser på hva kvinnen har behov for. Det kan være veiledning i amming, barnestell eller hvordan håndtere fysiske utfordringer etter fødsel som rifter, blødninger og psykisk helse. Vi snakker om fødselsopplevelsen og bidrar med avklaringer fra sykehuset. Mange ganger kommer de som har født på spørsmål de har først etter at de er kommet hjem og ikke på sykehuset. Her kan jordmor gå gjennom papirer og forklare og ufarliggjøre. Videre ser vi etter at barnet har det bra, og snakker selvsagt også med partneren som får fortelle om sin opplevelse, sier Rachel.

Prosjektet vil evalueres forløpende

Målet med dette prosjektet er å få bedre innsikt i kvinners, familiens og nyfødtes behov for barselomsorg. Og hvordan dette kan tilrettelegges i hjemmet. Dette inkluderer også fokuset på kvinnens fysiske og mentale helse.

De som deltar i prosjektet, vil få både evalueringsskjema og samtaler med jordmor om hva som er bra og dårlig underveis i løpet av de neste månedene.

- Vi vil finne ut om det er bra eller dårlig med hjemmebarsel. Vi pusher ikke prosjektet på noen, men vi ønsker å tilrettelegge og teste det ut. Vi er avhengige av ærlige tilbakemelding fra de som blir med. Målet er at mor, barn og partner skal få en best mulig barseltid etter fødsel, og det er det viktigste for oss, avslutter Rachel.

Vil du vite mer og kanskje delta i prosjektet? Kontakt helsestasjonens jordmortjeneste 

Jordmor Rachel Correa

Bilde: Rachel Correa, jordmor i Nannestad.  


Publisert: 30.11.2022 08:35:06
Sist endret: 30.11.2022 09:59