Innhold

Følgende møteprotokoller er tilgjengelig i politisk møtekalender  

 • Ekstraordinært møte i Formannskapet 21.01.21
 • Eldrerådet 27.01.21
 • Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 27.01.21
 • Ungdomsrådet 27.01.21
 • Helse- og omsorgsutvalget 01.02.21
 • Oppvekst- og kulturutvalget 01.02.21
 • Plan- og utviklingsutvalget 01.02.21
 • Formannskapet 03.02.21

 

Følgende møteinnkallinger og tilleggsinnkalling er tilgjengelig i politisk møtekalender

 • Utvalg for gruppelederne 08.02.21 kl. 18.00, i kommunestyresalen
 • Utvalg for innstilling til folkevalgte verv 08.02.21 kl. 18.00, i kommunestyresalen.
 • Kommunestyret 09.02.21 kl. 09.00 – fjernmøte via Teams. Streames direkte via kommune-TV: https://nannestad.kommunetv.no/live.

 


Publisert: 05.02.2021 13:26:22
Sist endret: 05.02.2021 13:26