Innhold

Møteprotokoller fra råd og møteinnkallinger til innstillingsutvalg og kommunestyret er tilgjengelig i politisk møtekalender.

Møteprotokoller  

 • Eldrerådet 24.11.21.
 • Rådet for personer med funksjonsnedsettelse 24.11.21.
 • Ungdomsrådet 24.11.21 

Møteinnkallinger innstillingutvalg

 • Helse- og omsorgsutvalget 29.11.21 kl. 09.00 på sykehjemmet, møterom 156/157
 • Oppvekst- og kulturutvalget 29.11.21 kl. 13.00 på Leiravoll, Nannestadvegen 220, møterom Råsjøen
 • Plan- og utviklingsutvalget 29.11.21 kl. 18.30 Leiravoll, Nannestadvegen 220, møterom Råsjøen
 • Kommuneplanutvalget 01.12.21 kl. 09.00 på Leiravoll, Nannestadvegen 220, møterom Råsjøen
 • Utvalg for innstilling til folkevalgte verv 01.12.21 kl. 09.45 på Leiravoll, Nannestadvegen 220, møterom Råsjøen
 • Formannskapet 01.12.21 kl. 10.00 på Leiravoll, Nannestadvegen 220, møterom Råsjøen
 • Administrasjonsutvalget 02.12.21 kl. 16.30 på Leiravoll, Nannestadvegen 220, møterom Råsjøen 

Foreløpig møteinnkalling:

 • Kommunestyret 07.12.21 kl. 09.00 på Scandic, Ravinevegen 15

Endelig møteinnkalling med saksframlegg og vedlegg er tilgjengelig etter avholdte møter i innstillingsutvalgene.

Møtet streames via kommune-TV.


Publisert: 26.11.2021 12:14:42
Sist endret: 26.11.2021 12:30