Innhold

Følgende møteinnkallinger er tilgjengelig i politisk møtekalender

  • Eldrerådet 13.10.21. kl. 14.00 på sykehjemmet, møterom 156/157
  • Rådet for personer med funksjonsnedsettelse 13.10.21. kl. 16.30 på sykehjemmet, møterom 156/157
  • Ungdomsrådet 13.10.21. kl. 18.30 på ungdomsskolen
  • Helse- og omsorgsutvalget 18.10.21 kl. 09.00 på sykehjemmet, møterom 156/157
  • Oppvekst- og kulturutvalget 18.10.21 kl. 13.00 på Leiravoll, Nannestadvegen 220, møterom Råsjøen
  • Plan- og utviklingsutvalget 18.10.21 kl. 18.30 Leiravoll, Nannestadvegen 220, møterom Råsjøen
  • Formannskapet 20.10.21 kl. 09.00 på Leiravoll, Nannestadvegen 220, møterom Råsjøen

 

Foreløpig møteinnkalling:

  • Kommunestyret 27.10.21 kl. 15.00 på Nannestad ungdomsskole

Endelig møteinnkalling med saksframlegg og vedlegg er tilgjengelig etter avholdte møter i innstillingsutvalgene.


Publisert: 06.10.2021 14:19:17
Sist endret: 06.10.2021 14:20