Innhold

Følgende møteinnkallinger er tilgjengelig politisk møtekalender: 

 • Eldrerådet 02.06.21. kl. 14.00, Nannestad sykehjem – møterom 156/157
 • Rådet for personer med funksjonsnedsettelse 02.06.21 kl. 16.30, Nannestad sykehjem – møterom 156/157
 • Ungdomsrådet 02.06.21 kl. 18.30, Nannestad ungdomsskole møterom 2
 • Vegnavnutvalget 02.06.21. kl. 19.00, fjernmøte via Teams
 • Helse- og omsorgsutvalget 07.06.21 kl. 09.00, Scandic Oslo Airport, Ravinevegen 15, møterom Viper
 • Oppvekst- og kulturutvalget 07.06.21 kl. 13.00, Scandic Oslo Airport, Ravinevegen 15, møterom Viper
 • Plan- og utviklingsutvalget 07.06.21 kl. 18.30, Scandic Oslo Airport, Ravinevegen 15, møterom Viper
 • Økonomiseminar 09.06.21. kl. 09.00 – (egen agenda sendes på e-post), Scandic Oslo Airport, Ravinevegen 15, møterom Viper
 • Formannskapet 09.06.21 kl. 12.00, Scandic Oslo Airport, Ravinevegen 15, møterom Viper
 • Valgstyret 09.06.21. kl. 13.30 – (møteinnkalling sendes ut 31.05.21). Scandic Oslo Airport, Ravinevegen 15, møterom Viper

 

Foreløpig møteinnkalling:

 • Kommunestyret 16.06.21 kl. 09.00
  Endelig møteinnkalling med saksframlegg og vedlegg er tilgjengelig etter avholdte møter i innstillingsutvalgene.

 

Kommunestyrets møte streames via kommune-TV:


Publisert: 28.05.2021 13:19:46
Sist endret: 03.06.2021 13:00