Innhold

Følgende møteinnkallinger er tilgjengelig i politisk møtekalender: https://innsyn.nannestad.kommune.no/wfinnsyn.ashx?response=moteplan&

 • Rådet for personer med funksjonsnedsettelse 21.04.21 kl. 16.30
 • Ungdomsrådet 21.04.21. kl. 18.30
 • Ekstraordinært formannskapsmøte 21.04.21 kl. 18.00
 • Elevenes kommunestyre (EKOM) 22.04.21 kl. 09.15
 • Helse- og omsorgsutvalget 26.04.21 kl. 09.00
 • Oppvekst- og kulturutvalget 26.04.21 kl. 13.00
 • Plan- og utviklingsutvalget 26.04.21 kl. 18.30
 • Formannskapet 28.04.21 kl. 09.00 

Foreløpig møteinnkalling:

 • Kommunestyret 04.05.21 kl. 09.00
  Endelig møteinnkalling med saksframlegg og vedlegg er tilgjengelig etter avholdte møter i innstillingsutvalgene. 

På grunn av  koronasituasjonen avholdes alle møter som et fjernmøte via Teams med hjemmel i koml. § 11-7 og reglement for fjernmøter i Nannestad kommune 2020 - 2023.

Møter i innstillingsutvalgene og kommunestyret streames via kommune-TV: https://nannestad.kommunetv.no/


Publisert: 19.04.2021 14:32:54
Sist endret: 19.04.2021 14:32