Innhold

Følgende møteinnkallinger er tilgjengelig i politisk møtekalender:

  • Eldrerådet 21.10.20 kl. 14
  • Rådet for personer med funksjonsnedsettelse 21.10.20 kl. 16.30
  • Ungdomsrådet 21.10.20 kl. 18.30
  • Helse- og omsorgsutvalget 26.10.20 kl. 08.30
  • Oppvekst- og kulturutvalget 26.10.20 kl. 08.30
  • Plan- og utviklingsutvalget 26.10.20 kl. 18.00
  • Formannskapet 28.10.20 kl. 08.30

Publisert: 16.10.2020 08:20:19
Sist endret: 16.10.2020 08:20