Innhold

Følgende møteinnkallinger med saksliste, saksframlegg og vedlegg er tilgjengelig under politisk møtekalender:

  • Eldrerådet 03.06.20, kommunestyresalen, kl. 14.00
  • Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.06.20, Nannestad sykehjem – møterom 156/157, kl. 16.30
  • Ungdomsrådet 03.06.20, klasserom 2 - Ekerbygget, Nannestad ungdomsskole, kl. 18.30
  • Administrasjonsutvalget 04.06.20, kommunestyresalen, kl. 18.00
  • Oppvekst- og kulturutvalget 08.06.20, kommunestyresalen, kl. 08.30
  • Helse- og omsorgsutvalget 08.06.20, Nannestad sykehjem – møterom 156/157, kl. 08.30
  • Plan- og utviklingsutvalget 08.06.20, kommunestyresalen, kl. 18.30
  • Utvalg for innstilling til folkevalgte verv (valgkomité) 10.06.20, kommunestyresalen kl. 08.30 
  • Formannskapet 10.06.20, kommunestyresalen, kl. 14.00

 

  • Kommunestyret 16.06.20, avholdes i Storsalen på kommunehuset, kl. 08.30. Under finner du foreløpig møteinnkalling med saksliste. Endelig møteinnkalling med saksfremlegg og vedlegg er i politisk møtekalender, etter avholdte møter i innstillingsutvalgene.

Foreløpig møteinnkalling KOM 160620.pdf


Publisert: 03.06.2020 08:13:10
Sist endret: 05.06.2020 08:23