Innhold

Møteinnkalling med saksfremlegg og vedlegg til rådene og innstillingsutvalg nedenfor, finner du i politisk møtekalender.

På grunn av koronasituasjonen avholdes møtene som fjernmøter via Teams med hjemmel i koml. § 11-7 og Midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av covid-19.

Opptak av møter i Teams

Opptak av Teamsmøter publiseres i etterkant av møtene:

Rådet for personer med funksjonsnedsettelse 22.04.20 kl. 16.30.

Eldrerådet 22.04.20 – avlyst

Ungdomsrådet 22.04.20 kl. 18.30

Direkte møte

Følgende møter kan følges direkte på kommune-TV, https://nannestad.kommunetv.no/no/archive/1

Plan- og utviklingsutvalget 20.04.20 kl. 18.30

Formannskapet 21.04.20 kl. 13.00

Helse- og omsorgsutvalget 22.04.20 - avlyst

Oppvekst- og kulturutvalget 27.04.20 kl. 08.30

Plan- og utviklingsutvalget 27.04.20 kl. 18.30

Formannskapet 29.04.20 kl. 08.30

 

Opptak av møtene publiseres også etterkant av møtene.

Kommunestyret 05.05.20 kl. 08.30 – møteinnkalling er tilgjengelig etter avholdte møter i innstillingsutvalgene.


Publisert: 16.04.2020 13:25:54
Sist endret: 16.04.2020 18:42