Innhold

Følgende møteinnkallinger er tilgjengelig under Politisk møtekalender

 • Ekstraordinært møte i Formannskapet 21.01.21 kl. 18.00
 • Eldrerådet 27.01.21 kl. 14.00
 • Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 27.01.21 kl. 16.30 – Nannestad sykehjem, møterom 156/157
 • Ungdomsrådet 27.01.21 kl. 18.30
 • Helse- og omsorgsutvalget 01.02.21 kl. 09.00
 • Oppvekst- og kulturutvalget 01.02.21 kl. 13.00
 • Plan- og utviklingsutvalget 01.02.21 kl. 18.30
 • Formannskapet 03.02.21 kl. 09.00
 • Kommunestyret 09.02.21 kl. 09.00 – Scandic Oslo Airport, Ravinevegen 15
  • Saksframlegg og vedlegg blir innarbeidet i møteinnkallingen etter avholdte møter i innstillingsutvalg. 

Alle møter hvor ikke annet er oppgitt avholdes i kommunestyresalen.

Følgende møteprotokoller er tilgjengelig under Politisk møtekalender 

 • Plan- og utviklingsutvalget 11.01.2021
 • Formannskapet 13.01.2021

Publisert: 21.01.2021 14:08:17
Sist endret: 21.01.2021 14:39