Innhold

Følgende protokoller er tilgjengelig i politisk møtekalender:

  • Eldrerådet 02.09.20
  • Rådet for personer med funksjonsnedsettelse 02.09.20
  • Ungdomsrådet 02.09.20

 

Følgende møteinnkallinger er oppdatert og tilgjengelig i politisk møtekalender:

  • Helse- og omsorgsutvalget 07.09.20 kl. 08.30
  • Oppvekst- og kulturutvalget 07.09.20 kl. 08.30
  • Plan- og utviklingsutvalget 07.09.20 kl. 17.00
  • Formannskapet 09.09.20 kl. 11.30

Publisert: 04.09.2020 12:19:34
Sist endret: 04.09.2020 12:19