Innhold

Følgende møteinnkallinger er tilgjengelig i politisk møtekalender:

  • Eldrerådet 02.09.20 kl. 14
  • Rådet for personer med funksjonsnedsettelse 02.09.20 kl. 16.30
  • Ungdomsrådet 02.09.20 kl. 18.30
  • Helse- og omsorgsutvalget 07.09.20 kl. 08.30
  • Oppvekst- og kulturutvalget 07.09.20 kl. 08.30
  • Plan- og utviklingsutvalget 07.09.20 kl. 17.00

Formannskapet 09.09.20 kl. 11.30


Publisert: 01.09.2020 09:20:13
Sist endret: 01.09.2020 09:20