Innhold

Følgende møteinnkallinger er tilgjengelig i politisk møtekalender

  • Eldrerådet 25.08.21. kl. 14.00 på kommunehuset, Leiravoll – Nannestadvegen 220
  • Rådet for personer med funksjonsnedsettelse 25.08.21. kl. 16.30 på sykehjemmet, møterom 156/157
  • Ungdomsrådet 25.08.21. kl. 18.30 på ungdomsskolen
  • Helse- og omsorgsutvalget 30.08.21 kl. 09.00 på Scandic Oslo Airport, Ravinevegen 15
  • Oppvekst- og kulturutvalget 30.08.21 kl. 13.00 på Scandic Oslo Airport, Ravinevegen 15
  • Plan- og utviklingsutvalget 30.08.21 kl. 18.30 på Scandic Oslo Airport, Ravinevegen 15
  • Formannskapet 01.09.21 kl. 09.00 på Scandic Oslo Airport, Ravinevegen 15

 

Foreløpig møteinnkalling:

  • Kommunestyret 07.09.21 kl. 09.00 Scandic Oslo Airport, Ravinevegen 15
    Endelig møteinnkalling med saksframlegg og vedlegg er tilgjengelig etter avholdte møter i innstillingsutvalgene.

Publisert: 23.08.2021 07:00:56
Sist endret: 23.08.2021 07:01