Innhold

Møteinnkalling med saksfremlegg og vedlegg til Formannskapets møte 30.06.20 kl. 07.30 er tilgjengelig i politisk møtekalender.

Formannskapet innstiller til kommunestyrets møte 30.06.20 kl. 09.00, i storsalen, i følgende saker:
PS-sak 20/61 - "Forprosjekt etter kvalitetssikring i styringsgruppa - utbygging av bibliotek og kommunehus"
PS-sak 20/62 - "Forprosjekt etter kvalitetssikring i styringsgruppa - utbygging av svømmehall"

I tillegg er møteinnkalling til plan- og utviklingsutvalgets møte 30.06.20 kl. 11 tilgjengelig på kommunens nettside, politisk møtekalender.


Publisert: 26.06.2020 10:42:24
Sist endret: 26.06.2020 10:42