Innhold

På grunn av koronasituasjonen avholdes kommunestyrets møte 08.12.2020 kl. 08.30 som et fjernmøte via Teams.

Kommunestyret skal blant annet behandle handlingsprogram 2021 – 2024/budsjett 2021.

Se vedlagt møteinnkalling med saksliste og saksframlegg. Sakspapirene kan leses på politisk møtekalender.

Fjernmøte via Teams streames direkte på kommunens nettside, kommune-TV https://nannestad.kommunetv.no/live.

Møteinnkalling - Kommunestyret 08.12.2020.pdf

 


Publisert: 03.12.2020 15:06:49
Sist endret: 04.12.2020 07:21